Координаты центра окружности

option explicit
dim x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b,c,d,e,f,g,cx,cy
sub findcircle
x1=5498.9096
y1=2899.0240
x2=5500.4102
y2=2882.3379
x3=5507.97
y3=2890.38
a=x2-x1
b=y2-y1
c=x3-x1
d=y3-y1
e=a*(x1+x2)+b*(y1+y2)
f=c*(x1+x3)+d*(y1+y3)
g=2*(a*(y3-y2)-b*(x3-x2))
if g=0 then
msgbox g
else
cx=(d*e-b*f)/g
cy=(a*f-c*e)/g
msgbox cx
msgbox cy
END IF
end sub

An Error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $210D)

Сегодня при запуске Ингео вылезла ошибка:
An Error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $210D)
Решение проблемы на немецком:
Deze error kan optreden indien er onvoldoende geheugen beschikbaar is voor de database engine (BDE). Er kan meer geheugen toegewezen worden aan de database engine via volgende manier:

Start>configuratiescherm>BDE Administrator
Ga naar de tab Configuration
Klik de boom open: Configuration>System>INIT
Rechts in het scherm kan de parameter SHAREDMEMLOCATION en SHAREDMEMSIZE aangepast worden
Hieronder kunt u de voorkeurinstellingen vinden
Na aanpassen moet u wel de computer herstarten
De voorkeurinstellingen zijn:
2 GB fysiek geheugen (RAM):
SHAREDMEMLOCATION: 0x2BDE
SHAREDMEMSIZE: 2048
4 GB fysiek geheugen (RAM):
SHAREDMEMLOCATION: 0x5BDE
SHAREDMEMSIZE: 4096
8 GB fysiek geheugen (RAM):
SHAREDMEMLOCATION: 0x7BDE
SHAREDMEMSIZE: 8192